AKTIIVISTA SENIORIELÄMÄÄ BARKBACKENISSA.

Panostamme aktiiviseen ja toimintakykyä ylläpitävään elämään tarjoamalla runsaasti erialaista viriketoimintaa asukkaillemme. Liikunnallisten aktiviteettien lisäksi tarjolla on myös kerhotoimintaa ja retkiä sekä erilaisia keskustelu- ja ystäväpiirejä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Liikunta

Arkiaamuisin järjestämme monipuolista jumppaa; tuolijumppaa, tasapainoharjoitteita, keppijumppaa sekä kuminauhajumppaa. Kesäisin jumppaamme pihapuutarhassamme. Liikunta-aktiviteeteillä tuetaan lihaskunnon ylläpitoa sekä tasapainoa,  näin minimoidaan esim. kaatumisriskiä. Talossamme on myös kuntosali. Salin varusteisiin kuuluu mm. uusi, ikäihmisille suunniteltu monitoimilaite, jolla voidaan vahvistaa kaikkia kehon lihaksia. Tarvittaessa asukas saa myös henkilökohtaista ohjausta laitteiden käyttöön.

Kulttuuri

Talossamme pidetään usein musiikillisia hetkiä sekä suomeksi että ruotsiksi. Järjestämme asukkaillemme konsertteja, kuoroesityksiä, yhteislaulua sekä esitelmiä säveltäjistä. Nämä tuokiot ovat erityisesti muistisairaille piristäviä ja muistoja tuovia hetkiä.

Musiikki tuo iloa ja se yhdistää niin arjessa kuin juhlassa.

Käsityö

Erilaisia käsi- ja askartelutöitä tehdään asukkaiden mieltymysten mukaisesti. Erityisesti kutominen ja virkkaaminen on monen asukkaan sydäntä lähellä. Olemme osallistuneet asukkaidemme voimin mm. keräyskampanjaan, johon valmistui lukuisia sukka- ja lapaspareja, jotka menivät hyvään tarpeeseen. Käsitöiden tekeminen ylläpitää sorminäppäryyttä ja tukee tehokkaasti muistia. Vanhojen taitojen ylläpitäminen pitää mielen virkeänä.

Kerhot ja keskustelupiirit

Talossamme on useita erilaisia keskustelupiirejä ja kerhoja, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua. Erilaisilla kerhoilla tuetaan asukkaiden omia tarpeita, kuten uskon ja kädentaitojen harrastamista. Myös sosiaalisuus, toisen ihmisen huomioon ottaminen ja luonnollinen kanssakäyminen korostuu näissä kerhoissa. On tärkeää tarjota viriketoimintaa asukkaan omalla äidinkielellä. Aktiiviset kerhomme kokoontuvat säännöllisesti.

TUTUSTU KERHOTARJONTAAMME

SVENSKA KLUBBEN ruotsia äidinkielenään puhuville.
HENGELLINEN PIIRI kokoontuu kerran viikossa.
MIESTEN- JA NAISTENPIIRIT
KESKUSTELUPIIREISSÄ
keskustellaan ajankohtaisista aiheista.
BOKCIRKELN kerran kuukaudessa kulttuurin nälkäisille.
ASKARTELUPIIRISSÄ askarrellaan ja tehdään käsitöitä asukkaiden toiveiden mukaan sekä tuodaan uusia tuulia askartelun tiimoilta nähtäville ja kokeiltavaksi.


Lataa esitteemme

Asukkaille

Tule mukaan toimintaamme. Me Parkinmäellä haluamme tukea aktiivista senioriasumista tarjoamalla erilaisia harrastepiirejä, joissa on tarjolla mukavaa tekemistä, yhdessä oloa ja seuraa virikeohjaajamme johdolla.

Alta löydät viikko-ohjelmamme sekä ruokalistan.

TUTUSTU VIIKKO-OHJELMAAMME

KATSO VIIKON RUOKALISTA

Lisäksi asukkailla itsellään on mahdollisuus kehittää aktiivisesti Parkinmäen toimintaa ja asukasviihtyvyyttä esimerkiksi osallistumalla asukasyhdistyksemme tai ystäväpiirin toimintaan.

ASUKASYHDISTYS TIEDOTTAA

Omaisille

Omaiset ovat tärkeä osa toimintaamme ja ylläpidämme jatkuvaa, saumatonta yhteistyötä sekä tiedonkulkua asukkaiden voinnista ja arjesta, asukkaiden suostumuksen mukaisesti. Omaiset ja läheiset ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan juhliin.

Vierailuaikoja meillä ei ole, vaan omaiset voivat halutessaan myös yöpyä asukkaiden luona tai vierashuoneessamme. Säännöllisillä hoitopalavereilla sovitaan yhteisistä hoitolinjoista ja sovitaan erinäisistä asioista. Vuosittaisissa omaistenilloissa omaisille ja asukkaille järjestetään pientä ohjelmaa ja päästään tutustumaan puolin ja toisin. Järjestämme myös tarvittaessa omaisille suunnattuja infotilaisuuksia.

Hyvät omaiset,

haluan toivottaa teidät tervetulleeksi Parkinmäen palvelutalon kotisivuille. Pyrimme ylläpitämään parasta mahdollista dialogia asukkaiden, omaisten ja muiden tahojen kanssa ja kotisivuiltamme löytyy tietoa taloistamme, historiastamme, periaatteistamme ja tavastamme toimia. Sivuiltamme löytyy myös talon toimintoihin liittyviä tietoja esim. viikko-ohjelmat, ruokalistat ja tärkeimmät tapahtumat.

Uudistamme ja parannamme jatkuvasti toimintojamme ja tavoitteenamme on olla paras mahdollinen koti asukkaillemme. Tarjoamme kaikki palvelumme sekä suomen että ruotsin kielellä yksilöllisten toiveitten ja oman äidinkielen mukaan. Keskeisimmät arvomme ovat korkea laatu, yksilöllisyys, turvallisuus, kodikkuus ja aktiivisuus. Sivuiltamme löytyy tietoa, miten ylläpidämme ja toteutamme arvojamme.

Paras tapa tutustua toimintaamme on luonnollisesti vierailla talossamme ja haluankin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan taloomme myös henkilökohtaisesti. Sivuiltamme löydät yleisten yhteystietojemme lisäksi myös avainhenkilöstömme yhteystiedot.

Tervetuloa tutustumaan Parkinmäen palvelutaloon!


Ystävällisin terveisin,

LEIF JOKINEN
toimitusjohtaja

Vapaaehtoisille

Toimintaamme voi tukea myös vapaaehtoistoiminnan muodossa. Talomme toimintaa on tukemassa tällä hetkellä noin 20 innokasta vapaaehtoista, jotka ovat aktiivisesti mukana arjessamme. Pidämme vapaaehtoisille säännöllisesti tiimipalavereja keskimäärin kerran kuukaudessa sekä järjestämme heille tarvittaessa erilaisia koulutuksia kuten hygieniakoulutusta ja EA-koulutusta. Kaikki vapaaehtoiset kuuluvat talomme ryhmävakuutuksen piiriin.

Vapaaehtoistyö Barkbackenissa on monipuolista:

Ulkoiluapua
Saattaja-apua esim. lääkäriin ja konserttiin. Vapaaehtoinen pääsee konserttiin maksutta
Keskustelutuokioita asukkaan kanssa
Pienryhmien ohjaamista: askartelukerho, keskustelupiirit, muistelutuokiot
Erilaisiin retkiin osallistumista ja avustamista
Juhlien ja tapahtumien suunnittelua ja mukana oloa

Mikäli vapaaehtoistoiminta asukkaidemme parissa kiinnostaa sinua, ilmoittaudu mukaan toimintaamme.

VAPAAEHTOISEN TIEDOT