KVALITET FÖR
SENIORBOENDE

De anrika servicehusen Wilén och Candolin sammanslogs i februari 2016 till Barkbackens Servicehus, som är och förblir ett icke vinstbringande ideellt företag. Barkbackens Servicehus är beläget i Åbo centrum på Multavierugatan, endast ett stenkast från salutorget och konserthuset. Det tvåspråkiga servicehemmet har ett mångsidigt urval av boendeformer för ca 140 seniorer.

Välkommen till Barkbacken.

Barkbackens Servicehus erbjuder sina invånare ett hemtrevligt och tryggt boende, där de individuella behoven och önskemålen samt livsstilen tas i beaktande. Det är möjligt att skräddarsy ett individuellt servicepaket för var och en, där man definierar behovet av stöd och hjälp samt måltids- och fritidsservice. Vårt servicehus erbjuder såväl trivsamt självständigt boende, effektiverat boende som intervallboende med mångsidig fritidsverksamhet.

KOLLA VÅRA LOKALER

Service av god kvalitet, god vård

Vi erbjuder högklassig vård och omsorg samt sjukvårdstjänster, trygghetstelefon, samt personalen på plats dygnet runt. Husets egna fritidsledare ordnar för våra boenden ett mångsidigt program, deltagandet är frivilligt. Frisören, fotvårdaren och fysioterapeuten finns till boendenas förfogande genom sina regelbundna besök i huset.

VÅRA TJÄNSTER

Värdefullt arbete

En fungerande och hemlik boendemiljö samt en högklassig vård då den är som bäst går inte enbart ut på att upprätthålla en viss nivå utan fordrar ett arbete som kräver resurser och mångsidig ansträngning. Därför är allt stöd, såväl frivilligt arbete som i form av donationer, synnerligen värdefullt för vårt hus och för vårt arbete.

Läs mera

Nycklar till trivsamt boende

Våra tjänster ingår i ett grundtrygghetspaket, som innehåller allmän omsorg, sjukvårdstjänster, trygghetstelefon, hobby- och rehabiliteringstjänster samt en personal på plats dygnet runt. Vår kunniga kökspersonal ansvarar för måltiderna och en gång i veckan har husets läkare mottagning. Frisören, fotvårdaren och fysioterapeuten besöker huset regelbundet. Vi arrangerar också mångsidigt frivilligt tidsfördriv för våra boenden.

Läs mera