PÅ BARKBACKEN
HAR MAN DET BRA.

Barkbackens historia

Gustaf Wilhelm Wilén grundade Föreningen Gubbhemmet år 1892 med det välgörande syftet  att vara en icke vinstbringande allmännyttig förening.

Candolinska stiftelsen igen började sin verksamhet år 1913 med hjälp av Carl Efraim Candolins donerade medel. Till att börja med var namnet ståtligt nog Borgerskapets i Åbo hem för ålderstigna tjenarinnor, mera inofficiellt Tjänarinnehemmet.

I februari 2016 sammanslogs dessa historiska servicehus till Barkbackens servicehus. Barkbackens servicehus är enligt originaldokumentet ett icke vinstbringande företag.

Jukka-Pekka, vd

Vi här på Barkbacken vill ge våra seniorer en trygg och hemtrevlig vardag fylld med många små glädjande saker: vänliga vårdare, smaklig mat samt rikligt med verksamhet av olika slag.

Vårt mål är att ständigt utvecklas: Vi vill göra Barkbacken till Åbotraktens bästa servicehus för seniorer i alla åldrar och skick.

Välkomna personligen  att bekanta er med vårt hus!

Jukka-Pekka Kuokkanen
Verkställande direktör

Kirsti, 91 år

Det är helt klart, att en flytt från ensamheten hemma till ett servicehus blir en stor förändring för ens livsvanor. För mig personligen har förändringen skett relativt smärtfritt och förändringen har underlättats märkbart av att min bostad är möblerad med mina egna möbler och på väggarna hänger mina egna tavlor.

Som hem påminner det om mitt gamla hem, en aning mindre bara.

Livet här är lättare och tryggare än i ensamheten i mitt gamla hem, det gäller att inse, acceptera och godkänna. Den aktiva fritidsverksamheten har varit till hjälp och den passar utmärkt  min sociala natur.

Eila och Tapio

Eila, 94 år, och Tapio, 96, som bott i samma hus sen barndomen, var endast 6 och 9 år gamla när de träffades för allra första gången. De har gått i samma skola, aktivt turnerat landets dansbanor och i praktiken varit tillsammans hela livet. När Tapio var hemma på sin första permission från armén, förlovade sig det unga paret, och bröllopet firades ett par år senare.

Den exceptionellt fina kärlekshistorien och livet tillsammans fortsätter nu tryggt i Barkbackens Servicehus. Flytten till servicehuset förutsätter inte nödvändigtvis att man ger upp det gemensamma livet och hemmet. I servicehuset finns rum även för par.

Eeva, fritidsledare

Jag har nu arbetat i huset i fyra år. Jag gillar mitt jobb, för det är  människonära, mångsidigt och uppskattat.

Jag tycker det är viktigt att skapa en hemlik och trygg miljö till seniorerna samt ge dem rikligt med stimulans och trevlig sysselsättning. Jag vill vara närvarande inför de boende, jag lär mig också en hel del av dem. Det är uppmuntrande att se leende och nöjda ansikten.

Vi har vår egen gemenskap, vi är här för våra boende.

Anine, frivilligarbetare

Jag gick i pension för några år sedan och fick i min vardag mera tid, som jag ville dra nytta av och använda på ett för mig angenämt sätt. Jag var aktiv inom Marta-rörelsen och via den öppnades en dörr till Barkbackens servicehus som frivilligarbetare.

Redan som liten flicka lyssnade jag gärna på historier som vår granne Olga berättade och jag tycker jag är lyckligt lottad som får uppleva det på nytt, då jag går ut med boende från Barkbacken varje vecka. Det bästa med mitt frivilligarbete är utan vidare diskussionerna och berättelserna, samvaron och det, att jag får vara till verklig hjälp.

Den största glädjen är då de boende blir glada!

Jenni, närvårdare

Det bästa med mitt arbete är boendes välfärd och belåtenhet samt då de trivs i Barkbacken. För mig känns det bra då man i vården och servicen tar i beaktande individualiteten och förstår sig på olika dagsrytmer och intressen. Hos oss kan man t ex bada bastu på kvällen, om morgonbastu inte känns som ett naturligt alternativ.

En annan fin sak är arbetskamraterna, där jag t o m har funnit min bästa vän. En arbetsgemenskap med yrkesmänniskor i olika åldrar och med olika synpunkter på saker och ting lär och hjälper till i den yrkesmässiga utvecklingen.