ETT SERVICEHUS, DÄR ANSTÄLLDA TRIVS.

Lediga arbetsplatser

Barkbacken som arbetsgivare

På Barkbackens Servicehus har vi alltid velat satsa på kvalitet och kontinuitet. All vår personal, från vårdarna och kökspersonalen till lokalvårdarna, fastighetsskötaren och den administrativa personalen, är alla "Barkbackare" - verkligen våra egna medarbetare. Detta gör det möjligt för oss att arbeta multiprofessionellt: våra sjuksköterskor koncentrerar sig på omvårdnadsarbetet, medan städning, diskning och tvätt utförs av yrkesverksamma inom sitt eget område. Barkbacken har också egna heltidsanställda fritidsledare som tar hand om invånarnas fritid, rekreation och rehabilitering.

Det är viktigt för oss att atmosfären i huset är okomplicerad och öppen. Vi uppskattar och uppmuntrar att du tar upp eventuella problem och utvecklingsbehov; när de väl har identifierats kan vi tillsammans ta itu med dem för att hitta de bästa lösningarna. Å andra sidan är det också trevligt att få bra feedback öppet från en kollega; i en god atmosfär och med ömsesidig förståelse blir även krävande arbete mycket lättare.

Barkbacken vill vara en ansvarsfull och god arbetsgivare. Vi har förbundit oss att följa Förbundet för Finländskt Arbetes principer för ansvarsfullhet och stöder våra anställdas kompetens, välmående och jämlikhet. Vi utvecklar också ständigt vår verksamhet; vårt mest omfattande utvecklingsprojekt under de senaste åren har varit införandet av kinestetik i vården och andra verksamheter. I två år har vi utbildat vår personal i denna moderna vårdfilosofi, som fokuserar på invånarnas kvarvarande krafter snarare än på sjukdom. Inom en snar framtid är vårt mål att erhålla ett kvalitetscertifikat för kinestetik.

I vår senaste personalundersökning gav våra anställda genomgående bra eller utmärkta betyg för verksamhet. På frågan "Varför vill du arbeta på Barkbacken?" förekom följande tre aspekt särskilt ofta:

Bra kollegor/atmosfär
Förmän, uppskattning
Arbetssätt

 

Läs mer

Förmåner för arbetstagaren

Vi stöder de anställdas välmående på olika sätt. Gratis morgon- och eftermiddagskaffe och subventionerade luncher är en del av vår dagliga rutin. Vi tycker också att det är viktigt att tacka och ibland överraska vår personal när de minst anar det. Motion- och kultursedlar ingår också i förmånerna, liksom regelbundna personalfester.

Under de senaste åren har vi särskilt investerat i vår personalhälsovård; förutom en omfattande företagshälsovård erbjuder vi alla fast anställda en kostnadsfri sjukförsäkring som bland annat täcker specialistbehandlingar och receptbelagda läkemedel.

Vi har också en teambaserad resultatbonus; för goda ekonomiska resultat delar vi en stor del av bonusen med vår personal.

Läs mer

Så här beskriver våra anställda oss

Personalundersökning 2020

Lediga arbetsplatser

NÄRVÅRDARE ELLER STUDERANDE INOM VÅRDBRANSCHEN / STRÖJOBB

Arbetstid: 2-SKIFT | Varaktighet: UNDER 14 DAGAR, STRÖJOBB | SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31.12.2023

Vi erbjuder mångsidigt ströjobb till närvårdare, yrkeskunnande eller studerande inom vårdbranschen. Arbetet sker i två skift. Hos oss får du koncentrera dig i vårdarbetet, du blir uppskattad för ditt arbete och din trivsel är lika viktig som hemtrevnaden av våra boende.

Läs mer

NÄRVÅRDARE ELLER STUDERANDE INOM VÅRDBRANSCHEN / SOMMARJOBB

Arbetstid: HELTID/DELTID/TIMAVTAL, 2-SKIFT | Varaktighet: 1-3 mån | SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31.05.2023

Vi söker närvårdare och studerande inom vårdbranschen till en tidsbunden hel- eller deltidsanställning. Arbetet sker i två skift. Hos oss får du koncentrera dig i vårdarbetet, du blir uppskattad för ditt arbete och din trivsel är lika viktig som hemtrevnaden av våra boende.

Läs mer

Öppen ansökan

Vi söker omgående professionella inom vårdbranschen till vår energiska grupp. Lämna in en öppen ansökan, så kontaktar vi dig genast en lämplig position öppnas.

Lämna in ansökan

LEDNINGENS ASSISTENT

Vi söker till vår arbetsgemenskap en initiativrik, pigg person för att sköta många olika uppgifter och därmed förstärka förvaltningen på vårt serviceboende och för att samtidigt vara med och utforma en ny arbetsbeskrivning.

Lämna in ansökan

FRIVILLIGARBETARENS UPPGIFTER

Avoimet työpaikat