STÖD VÄRDEFULL ÅLDRINGSVÅRD

Historia

Gustaf Wilhelm Wilén grundade föreningen Gubbhemmet i Åbo år 1892 , med avsikt att vara en icke vinst bringande förening. Candolinska Servicehemmet började sin verksamhet 1913 med donerade medel av Carl Efraim Candolin. Det ursprungliga namnet var Borgerskapets i Åbo hem för ålderstigna tjenarinnor, som även kallades Tjänarinnehemmet.

 

Framtiden

Dessa anrika serviehem sammanslogs i februari 2016 till Barkbackens Servicehus, som är och förblir ett icke vinstbringande ideellt företag. Servicehemmet är beläget I Åbo centrum, endast ett stenkast från salutorget och konserthuset. Det tvåsrpråkiga Barkbackens Servicehus erbjuder ett mångsidigt urval av boendeformer för sina ca 140 seniorer.

 

Donatorer

Detta hem har tillkommit med medel donerade av åbobor.
Privata donationer är fortfarande en viktig del av vår ideella verksamhet.
Föreningen Gubbhemmet 1892 –
Stiftelsen för Candolinska Servicehemmet 1911 –
Barkbackens Servicehus 2016 –

Gustaf Wilhelm
& Augusta Wilén
Gustaf Adolf
Willberg
Oskar
Hertzman
Gustaf Adolf
Serén
Henrik
Gustafsson
Charlotta Wilhelmina
Söderholm
Carl Mauritz
& Fredrika Malm
Carl Gustaf
Tornberg
Johanna Carolina
Valeur
Johan Alexander
Ahlgren
Israel Wilhelm
& Emma Rautell
Maria Augusta
Wahlström
Carl Friedrich
& Rosali Schnitt
Karl Johan
Åkerman
Gustaf Adolf
Cavenius
Viktor Leonard
Strandell
Carl Viktor
Forselius
Sofia Fredrika
Söderström
Christian August
Åkerman
Carl Efraim
& Amanda Candolin
Gustaf Albert
Petrelius
A.F.
Rydberg
Anders
Sjöberg
Carl & Josefina
Löfbom
Wilhelm
Gädeke
Carl & Emma
Sevón
J.E.
Sundén
Gustaf Fridolf
Hagman
Wladimir
Nagajeff
Oskar & Ellida
Gröndahl
Olga Johanna
Hedlund
A.
Salviander
Wivika
Lindström
K.A.
Lönnström
Karl Wolmar
Lindblom
Magnus & Ida
Waldén
Makarna
Sundqvist
Sofie
Lönnblad
Junior
Östman
Ellen Elisabeth
Salminen
Stiftelsen Eschnerska
frilasarettet
Åbo svenska
diakoniförening
Fruntimmersföreningen
i Åbo
Svenska
Kulturfonden

Donationer

Vår verksamhet stöds fortfarande av privata donationer. Om du är intresserad av att stöda Barkbackens Servicehus och du vill veta mera om vad man kan ge för donationer, fyll i bifogad blankett. Vi kontaktar dig.

DONATORNS UPPGIFTER