I HJÄRTAT
AV ÅBO

Välkommen till Barkbacken.

Barkbackens servicehus erbjuder sina seniorer hemtrevligt och tryggt boende med beaktande av individens behov, önskemål och levnadsvanor. Vårt servicehus erbjuder möjlighet till självständigt boende, vårdboende och till mångsidig fritidsverksamhet. Till varje boende skräddarsys ett individuellt servicepaket, där omfattningen av stödet, hjälpen och måltids- och fritidsservicen definieras.

Högklassiga tjänster, en god omsorg.

Vi erbjuder högklassig vård och omsorg samt hemsjukvårdstjänster, trygghetslarm, samt personal på plats dygnet runt. Husets egna fritidsledare ordnar mångsidigt tidsfördriv för boendena. Deltagandet är frivilligt. Husets egen kunniga personal ansvarar för städ- och måltidstjänsterna. I huset finns en läkarmottagning varje vecka, som man kan använda sig av. Till boendenas förfogande besöker frisören, fotvårdaren och fysioterapeuten huset regelbundet . Även tandläkaren gör hembesök på Barkbacken.

Nycklarna till ett trivsamt och tryggt boende.

Vi erbjuder tjänster anpassade enligt boendes behov. Vårt grundpaket innehåller redan allmän omsorg, hemsjukvårdstjänster, trygghetstelefon, fritids- och rehabiliteringstjänster. Då behovet av vård och omsorg ökar då man åldras, skräddarsyr vi ett lämpligt vårdpaket för våra boenden.

TA DEL AV BERÄTTELSERNA

ETT VÄRDEFULLT ARBETE

Vår styrelse förbinder sig till att våra seniorer lever ett gott liv, som möjliggörs på ett människovärdigt sätt i vardagens alla situationer. Individualiteten kan uppmärksammas via livshistorierna och livslusten bevaras genom ett yrkesmässigt arbetsgrepp. En hemtrevlig boendemiljö, tryggheten i vardagen, gemenskapen och högklassigt vårdarbete är grunden för vår allmännyttiga verksamhet.

Kvalitet i seniorboendet

Vi följer gemensamma värderingar för att garantera våra seniorer ett trivsamt och tryggt boende. Vi är ett icke vinstbringande företag, vars verksamhet från första början även stötts av privata donationer. Våra viktigaste värderingar är trygghet, kvalitet, hemtrevnad, individualitet och högaktning samt aktivitet. Vi är här för våra boende.

BEKANTA DIG MED VÅRA VÄRDERINGAR