I HJÄRTAT
AV ÅBO

Välkommen till Barkbacken

Barkbackens servicehus erbjuder sina seniorer ett hemtrevligt och tryggt boende med beaktande av individens behov, önskemål och levnadsvanor. Vårt servicehus erbjuder möjlighet till självständigt boende, heldygnsomsorg, intervallvård och till mångsidig aktivitetsverksamhet. Till varje boende skräddarsys ett individuellt servicepaket, där omfattningen av stödet, hjälpen och måltids- och aktivitetsservicen definieras.

Högklassiga tjänster, en god omsorg

Vi erbjuder högklassig vård och omsorg samt hemsjukvårdstjänster, trygghetslarm och personal som är på plats dygnet runt. Husets egna aktivitetsledare ordnar mångsidigt verksamhet för boendena. Deltagandet är frivilligt. Husets egen kunniga personal ansvarar för städ- och måltidstjänsterna. Till boendenas förfogande besöker frisören, fotvårdaren och fysioterapeuten huset regelbundet. Även tandläkaren gör hembesök på Barkbacken.

Nycklarna till ett trivsamt och tryggt boende

Vi erbjuder tjänster anpassade enligt boendes behov. Vårt grundpaket innehåller allmän omsorg, hemsjukvårdstjänster, trygghetstelefon och aktivitetsverksamhet. Då behovet av vård och omsorg ökar, skräddarsyr vi ett lämpligt servicepaket för våra boenden.

TA DEL AV BERÄTTELSERNA

ETT VÄRDEFULLT ARBETE

Vår styrelse förbinder sig till att våra seniorer lever ett gott liv, som möjliggörs på ett människovärdigt sätt i vardagens alla situationer. Individualiteten uppmärksammas via livshistorierna och livslusten bevaras genom ett yrkesmässigt arbetsgrepp. En hemtrevlig boendemiljö, tryggheten i vardagen, gemenskapen och högklassigt vårdarbete är grunden för vår allmännyttiga verksamhet.

Kvalitet i seniorboendet

Vi följer gemensamma värderingar för att garantera våra seniorer ett trivsamt och tryggt boende. Vi är ett icke vinstbringande företag, vars verksamhet från första början även stötts av privata donationer. Våra viktigaste värderingar är trygghet, kvalitet, hemtrevnad, individualitet och högaktning samt aktivitet. Vi är här för våra boende.

BEKANTA DIG MED VÅRA VÄRDERINGAR