INDIVIDUELL VÅRD OCH OMSORG

I servicehemmet erbjuder vi våra tjänster som ett grundtrygghetspaket, som innehåller allmän omsorg, sjukvårdstjänster, trygghetstelefon, hobby- och rehabiliteringstjänster samt personalen på plats 24 timmar i dygnet. Vi gör en individuell vårdplan åt varje boende, där vi tar i beaktande personliga önskemål. Till våra tjänster hör förutom hemvården bl.a. sjukvårdstjänster, såsom laboratorieprov, blodtrycks- och blodsockermätningar. Dessutom har vi läkarmottagning en gång i veckan.

Vårt aktiva veckoprogram innehåller program av olika slag, såsom musikterapi, konstterapi och hobbyverksamhet. Dessutom besöker frisören, fotvårdaren och fysioterapeuten regelbundet huset. Klienterna har möjlighet att mot en avgift använda dessa tjänster.

Vi erbjuder våra boenden bastu en gång i veckan, fastighetsservicetjänster, byte av sängkläder och handdukar, tvätt och skötsel av de personliga kläderna samt städning i vars och ens lokal en gång i veckan. Vår kunniga kökspersonal ansvarar för kökstjänsterna och tillreder läcker hemlagad mat och bakverk med hänsyn till de olika helgerna och traditionerna.

Ladda ner Barkbackens prislista

VÅRT KÖK

Vårt kök tillreder traditionell hemlagad läcker mat. Vi satsar på närmat samt planerar matlistorna enligt säsong; bär och svamp köper vi direkt av plockare på hösten och hönsäggen beställer vi från hönsgårdar. Vi beaktar i våra matlistor principen för hållbar utveckling, t ex ris ersätts med korn. Vi tillreder så gott som all mat själva; grönsaker och frukter hör till vår dagliga menu. Vi har även i vårt kök ett bageri; nästan allt matbröd bakas här, likaså kaffebrödet till eftermiddagskaffet, kakor och småbröd.

Vår matlista lever enligt årstiden, vilket betyder att vi lätt kan erbjuda färsk, närodlad hemgjord mat. Vi tar i beaktande helger, vi dukar buffébord till våra boenden bl.a. under julen, påsken, morsdag, midsommar. Vår inställning till mat är rejäl och riklig.

Våra klienter kan välja allt från helmjölk till fettfri, själva använder vi smör, grädde och salt i matlagningen. Att väcka matlusten till liv med dofter och färger är för oss en självklarhet. Vi tar hänsyn till dieter samt eventuella biverkningar av läkemedel och födoämnen.

Personalen i vårt kök är erfaren och har trivts i vårt kök i många år. Vår egenkontroll är exemplarisk, hos oss har studeranden en utmärkt praktikplats. Vi satsar på en kontinuerlig skolning samt på en hållbar utveckling av vårt arbetssätt.

OIVA-RAPPORTEN

STÄD- och FASTIGHETSSERVICEN PÅ BARKBACKEN

För oss är hemtrevnaden viktig. Servicehemmens egna bekanta vårdbiträden ser till en gång i veckan att boendenas hem är snygga och rena. Vi ser även till att våra allmänna utrymmen är snygga och i ordning. Det är trevligt att vistas i ett rent hem.

I Barkbackens servicehus arbetar också husets egen fastighetsskötare. Gårdskarlen hjälper boende med hemmets ”småreparationer” t.ex. då avloppet stockar sig, vid byte av batteri i fjärrkontrollen och vid byte av lampor. Vår egen gårdskarl ser även till att gårdarna är i skick, för att boendena tryggt och säkert kan vistas ute året om.

Vi prioriterar kundbelåtenhet. Vi övervakar och utvecklar ständigt vår verksamhet. Läs ytterligare därom i Barkbackens plan för egenkontroll:

PLANEN FÖR EGENKONTROLL SERVICE

Servicen i ett nötskal

BARKBACKEN ERBJUDER FÖLJANDE TJÄNSTER

Mångsidiga hobbytjänster
Mattjänster
Hemvårdstjänster
Sjukvårdstjänster såsom blodtrycks- och blodsockermätningar mm
Trygghetstelefon och dejourering dygnet runt
Bastu en gång i veckan
Tvätt och skötsel av de personliga kläderna
Städning en gång i veckan
Tvätt av sängkläder
Fastighetsservicetjänster

TILLÄGGSTJÄNSTER

Möjlighet att besöka läkarmottagningen (mottagning en gång i veckan)
Frisör
Fotvårdare
Fysioterapeut
Mångsidig catering

Ladda Barkbackens prislista

Plan För Egenkontroll