AKTIVT SENIORLIV I BARKBACKEN

Vi satsar på ett liv som är aktivt och som uppehåller prestationsförmågan genom att erbjuda rikligt med olika hobbyverksamheter till våra boenden. Förutom motionsaktiviteter erbjuder vi också klubbverksamhet och utfärder samt olika diskussions- och vänkretsar. Deltagandet är frivilligt.

MOTION

Vi ordnar under vardagsmorgnar mångsidig gymnastik; stolgymnastik, balansövningar, käppgymnastik samt gummibandsgymnastik. Under somrarna gymnastiserar vi i trädgården. Via motionsaktiviteter hålls musklerna och balansen i skick och risken att falla minskar.

KULTUR

Vi ordnar ofta musikstunder i våra hus, både på svenska och finska. Vi arrangerar för våra boenden konserter, köruppträdanden, allsång och föredrag om kompositörer. Dessa stunder är speciellt för personer med minnessjukdomar uppiggande och väcker gamla minnen till liv.

Musiken ger glädje och förenar både i vardag som fest.

HANDARBETE

Vi gör olika handarbeten och hobbysaker enligt boendenas önskemål. Speciellt stickandet och virkandet gillar många. Vi har med gemensamma krafter deltagit i olika insamlingskampanjer, som gått till välgörande ändamål. Det har då varit fråga om att sticka sockor och vantar.

Handarbetandet bibehåller fingerfärdigheten och stöder effektivt minnet.
Att bibehålla färdigheterna håller sinnet vaket.

KLUBBVERKSAMHET OCH DISKUSSIONSKRETSAR

Vi har flera olika diskussionskretsar och klubbar. Alla har möjlighet att delta. Via de olika klubbarna stöder vi boendenas olika behov, såsom religion och handarbete. Via klubbverksamheten har man möjlighet till socialt liv, att ta hänsyn till sina medmänniskor och till naturligt umgänge. Det är viktigt att erbjuda hobbyverksamhet på vars och ens eget modersmål.

Våra aktiva klubbar sammanträder regelbundet.

BEKANTA DIG MED VÅR KLUBBVERKSAMHET

SVENSKA KLUBBEN för svenskspråkiga.
RELIGIÖSA KRETSEN sammanträder en gång i veckan.
HERR- OCH DAMKRETSARNAS
DISKUSSIONSKRETSAR
vi diskuterar aktuella händelser.
BOKCIRKELN en gång i månaden för kulturintresserade.
HOBBYKRETSEN vi pysslar och handarbetar enligt boendenas önskemål samt kommer med nya idéer man kan prova på.


LADDA NER VÅR BROSCHYR

Till Boendena

Kom med i vår verksamhet. Vi här i Barkbacken vill stöda aktivt seniorliv genom att erbjuda olika hobbyer med trevlig sysselsättning, samvaro och sällskap under firitidsledarnas ledning.

Nedan hittar du vårt veckoprogram och matlistan.

BEKANTA DIG MED VECKOPROGRAMMET

 

KOLLA VECKANS MATLISTA

Dessutom kan boendena aktivt utveckla Barkbackens verksamhet och kundtrivsel till exempel genom att delta i vår invånarförenings eller vänkrets verksamhet.

INVÅNARFÖRENINGEN INFORMERAR

Till anhöriga

Anhöriga är en viktig del av vår verksamhet och vi har en rak kontinuerlig kontakt och kommunikation gällande boendes kondition och vardag, om boende så önskar. Anhöriga och närstående är hjärtligt välkomna på festerna.

Vi har inga besökstider, utan anhöriga kan övernatta hos sin boende eller i vårt gästrum. På de regelbundna vårdpalavrerna kommer man överens om gemensamma vårdlinjer och speciella saker. Vi ordnar program till de årliga anhörigkvällarna då vi också har möjlighet att bekanta oss med varandra. Vid behov ordnas också infotillfällen för anhöriga.

 Bästa anhöriga,

välkomna till Barkbackens hemsidor. På dessa sidor hittar ni information om våra värderingar, vårt sätt att fungera samt  vår långa historia. Veckans program och matlistor finns även på dessa sidor, likaså kontaktuppgifterna till en del nyckelpersoner. Aktuella bilder från olika evenemang finns det rikligt av under rubriken ”some”.

Vi vill på Barkbacken ge er anhöriga en trygg och hemtrevlig vardag, som innehåller många små glädjande saker: vänliga skötare, smaklig mat samt rikligt med olika slag av verksamhet.

Vår målsättning är att kontinuerligt utvecklas: vi vill göra Barkbackens Servicehem till det bästa servicehemmet för personer i alla åldrar och skick i Åbotrakten.

Välkommen att personligen bekanta er med vårt hus!

Med vänlig hälsning

JUKKA-PEKKA KUOKKANEN
Verkställande direktör

Till våra frivilligarbetare

Man kan stöda vår verksamhet via frivilligt arbete. För tillfället har vi ungefär 20 ivriga frivilligarbetare, som aktivt deltar i vår vardag. Tillsammans med våra frivilligarbetare har vi teampalaver ungefär en gång i månaden. Dessutom ordnar vi vid behov skolningar för dem, t.ex. hygienskolning och första hjälp kurs. Alla frivilligarbetare hör till husets grupplivförsäkring.

Frivilligarbetet i Barkbacken är mångsidigt:

Hjälp under utevistelsen
Följeslagarhjälp t.ex. till läkare eller konsert. Konserten är avgiftsfri för frivilligarbetaren.
Diskussionsstunder med boenden.
Att leda smågrupper såsom hobbyklubben, diskussionskretsar, minnesstunder
Att delta och hjälpa till vid olika utfärder.
Att planera och närvara vid fester och övriga tillfällen.

Om du är intresserad av frivilligarbete, hör av dig.

FRIVILLIGARBETARENS UPPGIFTER